Již brzo v nové podobě!

Závěrem ledna či nejpozději začátkem února dostanou naše webové stránky nový kabát. Změnu designu jsme plánovali několik měsíců, proto jsme rádi, že se nám náš záměr v příštích dnech naplní. Vedle nové grafiky, která by měla přispět k větší přehlednosti, budou obsahovat stránky i některé obsahové či technické novinky, které by měly posloužit k Vaší vyšší informovanosti. Některé z nich budou spuštěny hned na začátku, jiných se dočkáte v průběhu letošního roku. Proto bychom Vás chtěli požádat i o trpělivost, pokud ne vše poběží po spuštění hladce.